این قسمت شامل مشکلاتی که شما با آن مواجه می شوید و سوالاتی که از شرکت هایک ویژن hikvision دارید می شود: