بیمنتی پلاستعهدی متفاوت در صنعت نظارت تصویری

کلمه بیمنتی برگرفته از ترکیب (بیم) از کلمه بیمه و (نتی) از کلمه گارانتی است و با توجه به این‌که هر دو تعهـدات را شامل می‌شود به “بیمنتی” تبدیل شده است. با توجه به آن‌که گارانتی شامل شرایطی مانند آب‌خوردگی، نوسانات برق، ضربه و شکستگی نمی‌شود و همچنین نیاز داشتن مشتریان در پروژه‌های بزرگ یا حساس به پوشش این دغدغه‌ها، تصمیم گرفتیم تا خدمت و تعهدی متفاوت را به مشتریان خود ارائه دهیم. به همین خاطر تمامی محصــولاتی که ما یعنی اسمارت بیست عـرضه می‌کنیم می‌توانند با بیمنتی با شعار تعهدی متفاوت در پروژه های شمــا نصب و راه اندازی شوند.

بیمنتی پلاس
بیمه تعمیرات

بیمه تعمیرات

در زمان ایرادات غیر قابل تعمیر

ضربه

بیمه ضربه

در زمان صدمات ناشی از ضربه و شکستگی

نوسانات برق

بیمه نوسانات برق

در زمان نوسانات برق منجر به سوختگی

رطوبت

بیمه رطوبت

در زمان آب‌خوردگی برد الکترونیک دستگاه

شرایط تعمیر یا تعویض در زمان گارانتی پلاس

اگر محصول تا 7 روز پس از خرید دچار نقص فنی ناشی از تولید باشد، شامل گارانتی تعویض رایگان می‌باشد.