بیمنتی پلاستعهدی متفاوت در صنعت نظارت تصویری

کلمه بیمنتی برگرفته از ترکیب (بیم) از کلمه بیمه و (نتی) از کلمه گارانتی است و با توجه به این‌که هر دو تعهـدات را شامل می‌شود به “بیمنتی” تبدیل شده است. با توجه به آن‌که گارانتی شامل شرایطی مانند آب‌خوردگی، نوسانات برق، ضربه و شکستگی نمی‌شود و همچنین نیاز داشتن مشتریان در پروژه‌های بزرگ یا حساس به پوشش این دغدغه‌ها، تصمیم گرفتیم تا خدمت و تعهدی متفاوت را به مشتریان خود ارائه دهیم. به همین خاطر تمامی محصــولاتی که ما یعنی اسمارت بیست عـرضه می‌کنیم می‌توانند با بیمنتی با شعار تعهدی متفاوت در پروژه های شمــا نصب و راه اندازی شوند.

icon-bimenti-tools

بیمه تعمیرات

در زمان ایرادات غیر قابل تعمیر

icon-bimenti-kick

بیمه ضربه

در زمان صدمات ناشی از ضربه و شکستگی

icon-bimenti-electrisity

بیمه نوسانات برق

در زمان نوسانات برق منجر به سوختگی

icon-bimenti-humidity

بیمه رطوبت

در زمان آب‌خوردگی برد الکترونیک دستگاه

شرایط تعمیر یا تعویض در زمان گارانتی پلاس

اگر محصول تا 7 روز س از خرید دچار نقص فنی ناشی از تولید باشد، شامل گارانتی تعویض رایگان می‌باشد