برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دوربین مداربسته HIP-B542WD-T4-H5+ هیرو
+HIP-B542WD-T4/H5
۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HIP-B542WD-T8-H5+ هیرو
+HIP-B542WD-T8/H5
۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HIP-B642WDVF-I6-H5+ هیرو
+HIP-B642WDVF-I6/H5
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HIP-T242WD-I5-H5+ هیرو
+HIP-T242WD-I5/H5
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان