برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دوربین مداربسته HIP-B522-T4-H5+ هیرو
+HIP-B522-T4/H5
۸۶۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HIP-B522-T8-H5+ هیرو
+HIP-B522-T8/H5
۹۹۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HIP-B622VF-I6-H5+ هیرو
+HIP-B622VF-I6/H5
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HIP-T222-I5-H5+ هیرو
+HIP-T222-I5/H5
۸۵۰,۰۰۰ تومان