برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دوربین مداربسته DS-2CD1043G0-I هایک ویژن
DS-2CD1043G0-I
From ۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1143G0-I هایک ویژن
DS-2CD1143G0-I
From ۱,۶۰۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1643G0-I هایک ویژندوربین مداربسته DS-2CD1643G0-I هایک ویژن
DS-2CD1643G0-I
From ۲,۷۳۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1743G0-I هایک ویژن
DS-2CD1743G0-I
From ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2042WD-I هایک ویژن
DS-2CD2042WD-I
۲,۳۲۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2043G0-I هایک ویژن
DS-2CD2043G0-I
From ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2143G0-IS هایک ویژن
DS-2CD2143G0-IS
From ۲,۰۳۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2342WD-I هایک ویژن
DS-2CD2342WD-I
۲,۲۱۹,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2542FWD-IS هایک ویژن
DS-2CD2542FWD-IS
From ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2543G0-IS هایک ویژن
DS-2CD2543G0-IS
From ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2643G0-IZS هایک ویژن
DS-2CD2643G0-IZS
From ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2743G0-IZS هایک ویژن
DS-2CD2743G0-IZS
From ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2942F-IS هایک ویژن
DS-2CD2942F-IS
۵,۶۴۹,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2T43G0-I5 هایک ویژن
DS-2CD2T43G0-I5
From ۲,۲۱۴,۰۰۰ تومان