برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دوربین مداربسته DS-2CD2052-I هایک ویژن
DS-2CD2052-I
From ۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2152F-IS هایک ویژن
DS-2CD2152F-IS
From ۲,۰۴۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2352-I هایک ویژن
DS-2CD2352-I
۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2752F-IS هایک ویژن
DS-2CD2752F-IS
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2F52F-IS هایک ویژن
DS-2CD2F52F-IS
۲,۴۷۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2T52-I5 هایک ویژن
DS-2CD2T52-I5
۳,۲۹۲,۰۰۰ تومان