برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دوربین مداربسته DS-2CD2083G0-I هایک ویژن
DS-2CD2083G0-I
From ۲,۶۱۷,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2183G0-IS هایک ویژن
DS-2CD2183G0-IS
From ۲,۸۵۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2683G0-IZS هایک ویژن
DS-2CD2683G0-IZS
۶,۳۱۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2783G0-IZS هایک ویژن
DS-2CD2783G0-IZS
۶,۳۱۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2T83G0-I5 هایک ویژن
DS-2CD2T83G0-I5
۳,۵۱۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2T83G0-I8 هایک ویژن
DS-2CD2T83G0-I8
From ۳,۲۰۲,۰۰۰ تومان