برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دوربین مداربسته ds-2ce16d0t-ir هایک ویژن
DS-2CE16D0T-IRE
From ۵۰۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته ds-2ce16d0t-it1 هایک ویژن
DS-2CE16D0T-IT1E
۵۵۹,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته ds-2ce16d0t-it3 هایک ویژن
DS-2CE16D0T-IT3
From ۵۷۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته ds-2ce16d0t-it5 هایک ویژن
DS-2CE16D0T-IT5
۶۸۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته ds-2ce16d8t-it3e هایک ویژن
DS-2CE16D8T-IT3E
۱,۰۸۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CE16D8T-IT3ZE هایک ویژن
DS-2CE16D8T-IT3ZE
From ۱,۶۰۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CE16D8T-ITE هایک ویژن
DS-2CE16D8T-ITE
From ۷۸۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CE38D8T-PIR هایک ویژ
DS-2CE38D8T-PIR
From ۷۸۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CE56D0T-IRM هایک ویژن
DS-2CE56D0T-IRM
۴۵۷,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته ds-2ce56d0t-irmm هایک ویژن
DS-2CE56D0T-IRMM
۳۹۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CE56D0T-IT1 هایک ویژن
DS-2CE56D0T-IT1
From ۴۸۱,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CE56D0T-IT3 هایک ویژن
DS-2CE56D0T-IT3
From ۶۴۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته ds-2ce56d0t-ir هایک ویژن
DS-2CE56D0T-VFIR3E
۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان
1 2