برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
DS-7616NI-E2
۲,۲۶۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7616NI-E2/16P هایک ویژن
DS-7616NI-E2/16P
۴,۶۴۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7616NI-E2/8P هایک ویژن
DS-7616NI-E2/8P
۳,۴۷۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7616NI-K2 هایک ویژن
DS-7616NI-K2
From ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7616NI-K2/16P هایک ویژن
DS-7616NI-K2/16P
۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DS-7616NI-Q1 هایک ویژن
DS-7616NI-Q1
۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7716NI-E4 هایک ویژن
DS-7716NI-E4
۴,۹۳۶,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7716NI-E4/16P هایک ویژن
DS-7716NI-E4/16P
۷,۴۰۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DS-7716NI-K4 هایک ویژن
DS-7716NI-K4
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DS-7716NI-K4-16P. هایک ویژن
DS-7716NI-K4/16P
۸,۳۴۹,۰۰۰ تومان