برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7732NI-E4 هایک ویژن
DS-7732NI-E4
۶,۴۷۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7732NI-E4/16P هایک ویژن
DS-7732NI-E4/16P
۸,۸۴۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7732NI-K4 هایک ویژن
DS-7732NI-K4
From ۶,۷۶۵,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7732NI-K4/16P هایک ویژن
DS-7732NI-K4/16P
From ۸,۶۷۷,۰۰۰ تومان