برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7604NI-E1 هایک ویژن
DS-7604NI-E1
۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7604NI-E1/4P هایک ویژن
DS-7604NI-E1/4P
۲,۰۹۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7604NI-K1 هایک ویژن
DS-7604NI-K1
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7604NI-K1/4P هایک ویژن
DS-7604NI-K1/4P
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7604NI-Q1 هایک ویژن
DS-7604NI-Q1
From ۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7604NI-Q1/4P هایک ویژن
DS-7604NI-Q1/4P
۲,۳۰۳,۰۰۰ تومان