دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7108NI-Q1/M هایک ویژن
DS-7108NI-Q1/M
From ۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DS-7608NI-E2-8P هایک ویژن
DS-7608NI-E2/8P
From ۲,۷۵۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7608NI-K2/8P هایک ویژن
DS-7608NI-K2/8P
From ۳,۱۰۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر  DS-7608NI-Q1 هایک ویژن
DS-7608NI-Q1
From ۱,۷۴۷,۰۰۰ تومان