برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7108NI-Q1/M هایک ویژن
DS-7108NI-Q1/M
From ۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7608NI-E2 هایک ویژن
DS-7608NI-E2
۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DS-7608NI-E2-8P هایک ویژن
DS-7608NI-E2/8P
۳,۳۱۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7608NI-K2 هایک ویژن
DS-7608NI-K2
۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7608NI-K2/8P هایک ویژن
DS-7608NI-K2/8P
۳,۹۸۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر  DS-7608NI-Q1 هایک ویژن
DS-7608NI-Q1
۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده ان وی آر DS-7608NI-Q1/8P هایک ویژن
DS-7608NI-Q1/8P
۳,۷۰۶,۰۰۰ تومان