دستگاه ضبط کننده ان وی آر NVR-116MH-C هایلوک
NVR-116MH-C
From ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده NVR-216MH-C های لوک
NVR-216MH-C
From ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده NVR-216MHC/16P هایلوک
NVR-216MH-C/16P
From ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان